V súčasnosti platia na Slovensku prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa corona vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19. Tieto opatrenia zasiahli aj bezodpadový sektor a obchody, ktoré predávajú svoj tovar bez obalu. Keďže tieto obchody tvoria dôležitú súčasť zero-waste (alebo bezodpadového) štýlu, chceli sme vedieť, aký dopad budú mať zavedené opatrenia špeciálne na tieto bezobalové prevádzky a či nehrozí, že o niektoré z nich prídeme, čím sa znížia naše možnosti správať sa zodpovedne a nakupovať bez obalu. Oslovili sme preto bezobalové obchody na Slovensku a prostredníctvom formulára sme sa zaujímali o ich aktuálnu situáciu.

Čo sme sa pýtali?

Zaujímalo nás nasledujúcich 7 otázok:

  1. Máte počas opatrení pre COVID-19 otvorenú prevádzku?
  2. Zaznamenali ste výrazný pokles tržieb z dôvodu zavedených opatrení?
  3. Aký pokles tržieb ste zaznamenali?
  4. Zaznamenali ste ústretové kroky od osôb/firiem, ku ktorým máte pravidelné záväzky? (nájom priestorov a pod.)
  5. Zaznamenali ste nejakú finančnú, prípadne inú pomoc pre váš subjekt?
  6. Sú pre vás zavedené opatrenia ohľadne COVID-19 existenčnou hrozbou?
  7. Uvažujete v dôsledku opatrení ohľadne COVID-19 o úplnom zrušení prevádzky?

Nie všetky prevádzky dotazník vyplnili, preto nemôžeme definitívne hodnotiť vplyv opatrení na tieto prevádzky. Teraz sa však poďme pozrieť na to, aké odpovede sme dostali:

Výsledky našej ankety

Máte počas opatrení pre COVID-19 otvorenú prevádzku?

covid-19-bezobalove-obchody
vplyv covid-19 na bezobalove obchody

Zaznamenali ste výrazný pokles tržieb z dôvodu zavedených opatrení?

covid-19-bezobalove-obchody
vplyv covid-19 na bezobalove obchody

Aký pokles tržieb ste zaznamenali?

covid-19-bezobalove-obchody
vplyv covid-19 na bezobalove obchody

Zaznamenali ste ústretové kroky od osôb/firiem, ku ktorým máte pravidelné záväzky? (nájom priestorov a pod.)

covid-19-bezobalove-obchody
vplyv covid-19 na bezobalove obchody

Zaznamenali ste nejakú finančnú, prípadne inú pomoc pre váš subjekt?

covid-19-bezobalove-obchody
vplyv covid-19 na bezobalove obchody

Sú pre vás zavedené opatrenia ohľadne COVID-19 existenčnou hrozbou?

covid-19-bezobalove-obchody
vplyv covid-19 na bezobalove obchody

Uvažujete v dôsledku opatrení ohľadne COVID-19 o úplnom zrušení prevádzky?

covid-19-bezobalove-obchody
vplyv covid-19 na bezobalove obchody

Čo z toho vyplýva?

Zatiaľ sa z odpovedí zdá, že síce všetky bezobalové obchody zaznamenali pokles tržieb, ale väčšina majiteľov je odhodlaná pokračovať ďalej. Je zrejmé, že viacerí chcú pokračovať aj napriek nepriaznivej finančnej situácii. Aj z tohto dôvodu chystá naše občianske združenie Slovensko bez odpadu pomoc pre tieto prevádzky, pretože sú hlavnými piliermi v snahe o znižovanie odpadu v našej krajine. Pripravili sme verejnú zbierku, ktorá má pomôcť týmto prevádzkam. Zapojiť sa môže každý práve tu: