V tomto článku sme sa pozreli na to, koľko skládok máme oficiálne na našom území. Ide o oficiálne nahlásené a registrované skládky, ktoré eviduje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

V roku 2019 sme na Slovensku vyprodukovali 2 370 452 ton odpadu. Na jedného obyvateľa tak pripadá približne 438 kg odpadu za rok. Oproti predošlému roku je to viac o 45 000 ton vyprodukovaného odpadu, a môžeme predpokladať, že toto množstvo bude ďalej rásť. Je preto na mieste zamyslieť sa nad tým, ako s vyprodukovaným odpadom nakladáme.

V roku 2019 sa 50% vyprodukovaného odpadu uložilo na skládkach po celom Slovensku. Približne 46% odpadu sa podarí nejakým spôsobom zhodnotiť (spaľovaním a získavaním elektriny či tepla, recykláciou, využitím v stavebníctve…). Zvyšok bol buď zlikvidovaný bez ďalšieho zhodnotenia (4%), alebo bol uložený na spomínaných skládkach (50%).

Poďme sa teda pozrieť, ako je to s ukladaním odpadu na skládky. Na Slovensku máme spolu 111 oficiálne registrovaných skládok odpadu. Ide o skládky nebezpečného odpadu a skládky nie nebezpečného odpadu. Najviac, a to 17 skládok sa nachádza v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť počet skládok podľa krajov:

Kraj Počet skládok
Bratislavský kraj 6
Trnavský kraj 12
Trenčiansky kraj 13
Nitriansky kraj 16
Žilinský kraj 13
Banskobystrický kraj 17
Prešovský kraj 17
Košický kraj

17

Keď sa pozriete na obrázok, vidíte, že celé Slovensko máme posiate skládkami odpadu, nehovoriac o tých nelegálnych. Pritom vplyv takej skládky na životné prostredie môže byť výrazný. Pri rozkladaní jednotlivých materiálov vznikajú rôzne chemické procesy, ktoré uvoľňujú do ovzdušia rôzne látky. Ďalší problém môže nastať, ak sa poruší odizolovanie skládky od okolia (pôdy) a tieto látky začnú prenikať do pôdy a podzemných vôd. Takýmto príkladom je napríklad skládka pri Bratislave, či známe odkalisko.

Preto by bolo na mieste zamyslieť sa nad tým, či nevieme tvorbu odpadu nejako obmedziť, napríklad striedmejším nakupovaním (mimochodom, priemerný Slovák ročne vyhodí až 111 kilogramov potravín), výberom vhodného produktu, ktorý nemá zbytočný obal, obmedzenie stravovania sa vo fast-foodoch, kde vzniká množstvo odpadu z jednorazových obalov.

Je na nás, ako sa postavíme k svojmu okoliu a či budeme zodpovední, a akú krajinu necháme svojim deťom. Ak by každý z nás vyprodukoval ročne len o 10 kg menej odpadu, celkové množstvo by sa znížilo o 56 000 ton, čo je zníženie odpadu o takmer 2,5%. Možno by sme potom nepotrebovali toľko skládok, a samozrejme, nevznikalo by toľko nelegálnych skládok, ktoré oveľa viac znečisťujú naše prostredie, ako tie kontrolované.

Celý zoznam skládok na Slovensku si môžete pozrieť tu.

Ak vás zaujíma, ako sa dá jednoducho minimalizovať odpad vo viacerých oblastiach bežného života, odporúčame našu knižku „Bez odpadu krok za krokom“, ktorá vás prevedie viacerými oblasťami každodenného života a ukáže vám, že to nie je vôbec náročné a môže to byť aj celkom zábavné.

Zoznam oficiálnych skládok na Slovensku

IO: Skládka odpadov na inertný odpad

NNO: Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad

NO: skládka odpadov pre nebezpečný odpad

Mesto

typ skládky

Bratislava

IO

Zohor

NNO

Zohor

NO

Budmerice

NO

Dubová

NNO

Senec

NNO

Dolný bar

NNO

Veľké Dvorníky

NNO

Veľká Paka

NNO

Pusté Sady

NNO

Čierna Voda

NNO

Hlohovec

NNO

Rakovice

NNO

Jablonica

NNO

Cerová-Lieskové

NNO

Mokrý háj

NNO

Holíč

NNO

Trnava

NNO

Dežerice

NNO

Dubnica nad Váhom

NNO

Dubnica nad Váhom

NNO

Kostolné

NNO

Brodzany

NNO

Livinské Opatovce

NO

Livinské Opatovce

NNO

Sverepec

NNO

Nitrica

NNO

Handlová

NNO

Nitrianske Pravno

NNO

Zemianske Kostoľany

IO

Lednické Rovne

NNO

Iža

NNO

Veľké Kosihy

NNO

Nový Tekov

NO

Nový Tekov

NNO

Sikenica

NNO

Kalná nad Hronom

NNO

Kalná nad Hronom

NO

Kozárovce

IO

Rumanová

NNO

Kolta

NNO

Bajtava

NNO

Michal nad Žitavou

IO

Nána

NNO

Neded

NNO

Bojná

NNO

Zlaté Moravce

NNO

Maršová

NNO

Turzovka

NNO

Čadca

NNO

Dolný Kubín

NNO

Partizánska Ľupča

NNO

Podtureň

NNO

Blatnica

IO

Martin

NNO

Námestovo

NNO

Ružomberok

NNO

Horná Štubňa

NNO

Tvrdošín

NNO

Rajec

NNO

Banská Bystrica

NNO

Rakytovce

IO

Podbrezová

NNO

Brezno

NNO

Detva

NNO

Hontiarske Tesáre

NNO

Lučenec

NNO

Poltár

NNO

Lubeník

IO

Tornaľa

NNO

Hnúšťa

NNO

Veľký Krtíš

NNO

Zvolenská Slatina

NNO

Bzenica

NNO

Žiar nad Hronom

NNO

Žiar nad Hronom

NNO

Žiar nad Hronom

NO

Myslina

NNO

Papín

NNO

Udavské

NNO

Ľubica

NNO

Spišská Belá

NNO

Žakovce

NO

Žakovce

NNO

Žakovce

IO

Krásny Brod

NNO

Svinia

NNO

Ražňany

NNO

Snina

NNO

Stará ľubovňa

NNO

Chotča

NNO

Šemetkovce

NNO

Petrovce

NNO

Holčíkovce

NNO

Košice

IO

Košice

NO

U.S. Steel

NO

U.S. Steel

NNO

Jasov

NNO

Strážske

NO

Strážske

NNO

Čičarovce

IO

Michalovce

NNO

Štítnik

NNO

Husák

NNO

Spišská Nová Ves

NNO

Markušovce

IO

Kráľovský Chlmec

NNO

Veľké Ozorovce

NNO

Sirník

NNO

Brehov

IO