Zbierka pre prevádzky s bezobalovým prístupom

POZOR! ZBIERKA ZRUŠENÁ!!!

O čo ide?

Túto zbierku sme založili preto, aby sme sa pokúsili pomôcť prevádzkam, ktoré sa snažia o bezobalový a bezodpadový prístup. Je určená na zmiernenie dopadov zavedených opatrení ohľadom corona vírusu a ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje, na tieto prevádzky. Z nášho prieskumu totiž vyplynulo, že väčšina prevádzok zaznamenala výrazný pokles tržieb (viac si prečítajte v našom článku: dopady zavedených opatrení na bezobalové prevádzky). Nechceme, aby tieto prevádzky začali zanikať, respektíve aby sa zdražovaním svojho tovaru stali nedostupnejšími pre bežných obyvateľov. Preto sme sa rozhodli založiť túto zbierku, ktorá bude prebiehať na účte nášho združenia úplne transparentne. Viac sa dozviete ďalej na tejto stránke.

Priebeh zbierky

 • číslo účtu: SK83 6500 0000 0036 5047 2222
 • prispieť môžete ľubovoľnou sumou
 • do správy pre príjemcu napíšte slovo “zbierka” a svoje meno ak chcete, aby bolo zverejnené (inak budete vedený ako neznámi darca)
 • ak neuvediete v správe slovo zbierka, budú peniaze použité na inú činnosť združenia

Transparentnosť

Celá zbierka je transparentná. Zoznam darcov spolu s darovanou sumou bude uvedený na tejto stránke nižšie, zobrazí sa po kliknutí na tlačidlo “zoznam darcov“. Každý si bude vedieť skontrolovať, či bol jeho dar zarátaný.

Žiadosti o príspevok

Po ukončení zbierky alebo v priebehu zbierky budú môcť prevádzky žiadať o príspevok. Tento príspevok bude viazaný na konkrétny účel a jeho vyplatenie bude podliehať zaslaniu žiadosti s určitými podmienkami, ktoré zverejníme na tejto stránke.

Ako postupovať, keď chcem prispieť?

Ak ste sa rozhodli prispieť do zbierky, treba postupovať nasledovne:

 • peniaze treba poslať prostredníctvom bankového prevodu cez internetbanking
 • darovať môžete ľubovoľnú sumu
 • príspevky treba poslať na účet SK83 6500 0000 0036 5047 2222
 • do správy pre príjemcu uveďte slovo “zbierka”, ak ho neuvediete, Váš príspevok môže byť použitý aj na inú činnosť združenia
 • ak chcete byť uvedený v zozname darcov, v správe pre príjemcu uveďte aj Vaše meno
 • číslo účtu: SK83 6500 0000 0036 5047 2222
 • správa pre príjemcu: “zbierka”
 • ak chcete byť zverejnený, treba v správe pre príjemcu uviesť aj meno
 • váš dar si môžete skontrolovať nižšie v zozname darcov
Dajte o zbierke vedieť aj ostatným!

Naša knižka

Určite neprehliadnite aj našu knižku “Bez odpadu krok za krokom”, ktorá predstavuje jednoduchý návod, ako začať s bezodpadovým životom.