Západné Slovensko

 1. U dobrožrúta – Bratislava, Radlinského 27 a Cvernovka
 2. U vážky – Bratislava, Rožňavská 1A –  Farmárska tržnica
 3. Bezobalovo – Bratislava, Blumentálska 25 
 4. Do pohára – Bratislava, Trhová 18, Dúbravka
 5. Pack Less – Trnava, Vajanského 22
 6. Dóza – Trnava, Štefánikova 4
 7. Špajza – Nitra, Štefánikova trieda 15
 8. Gramovo – Nitra, 7. pešieho pluku 2 – tržnica
 9. Dobromysel – Nitra, Priehradná 1
 10. Bezobalis – Trenčín, Jozefa Braneckého 8
 11. Obchodík bez obalu – Trenčín, Palackého 4
 12. Onakô – Piešťany, Teplická 56
 13. Kutica – Vrbové, Námestie slobody 25
 14. Načo obal – Prievidza, M. R. Štefánika 32
 15. Eko komôrka – Púchov, Moravská 682/3
 16. Špajza – Senec, Lichnerova 38
 17. Živana – Dubnica nad Váhom, A. Kmeťa 359/3
 18. Pytlík – Levice, Ivana Krasku 5
 19. Nasypanô – Nové Zámky, M. R. Štefánika 37
 20. Zvážme si – Skalica, Potočná 14
 21. Srdcofka – Myjava, Nám. M. R. Štefánika 524/19
 22. Od VÁŽTE si – Sereď, SNP 14

Stredné Slovensko

 1. Nebalené – Banská Bystrica, Dolná 15
 2. Váž si – Žilina, J. M. Geromettu 13
 3. Do vrecúška – Žilina, Nám. M. R. Štefánika 13-14
 4. Zero waste BS – Banská Štiavnica, Križovatka 12A
 5. Zdravá živa – Žiar nad Hronom, SNP 83

Východné Slovensko

 1. Košická špajza – Košice, Masarykova 6
 2. Na kôpke – Košice, Park Angelinum 13
 3. Jednoducho neodpadovo – Košice, Mäsiarska 8
 4. Ochpodík – Košice, Sokolovská 21
 5. Neobaluy – Poprad, Zimná 1
 6. Odváž(e)ne – Prešov, Floriánova 6
 7. Alchemilka – Prešov, Hlavná 27
 8. Špajza – Humenné, Osloboditeľov 1634
 9. Finom fajnotky – Vranov nad Topľou, Herlianska 1084

Ak viete o ďalšom obchode, ktorý v zozname chýba, napíšte nám na info@skbezodpadu.sk a my ho do zoznamu doplníme.